Hướng dẫn cửa sổ tư vấn tiếng Việt ベトナム語相談窓口のご案内

公開日:2024年4月17日 カテゴリー:お知らせ


■Tại Hiệp Hội Quốc Tế thành phố Konan, mỗi tháng 1 lần mở cửa sổ tư vấn tiếng Việt.
Thứ 6 tuần 4 hàng tháng 8:30~17:00
Ngày 12 tháng 4 (thứ 6)
Có thể hỏi tư vấn những khó khăn bằng tiếng Việt.
Hỏi tư vấn miễn phí.Hỏi tư vấn được bảo mật.
Đừng ngại hãy hỏi tư vấn từ điều nhỏ nhất!
■湖南市国際協会では、毎月1回ベトナム語相談窓口を開設します。
毎月第4金曜日8:30~17:00
※4月は第2金曜日に開設します。
困っていることをベトナム語で相談できます。
相談は無料です。相談内容の秘密は守ります。
小さなことでもお気軽にご相談ください!
➡湖南市国際協会事務局 滋賀県湖南市石部中央一丁目1番1号       湖南市役所西庁舎4階