Lớp tiếng Nhật 日语教室

Lớp tiếng Nhật

■Lớp thứ 7
Địa điểm: Trung tâm Mito Machizukuri Center
2/4/ → 16/7/2022 (Thứ 7)
Thời gian: 18:30~20:00
➡ https://forms.gle/kPcVAGyt5gAi1BpQ9

■Lớp ngày thường
Địa điểm: Trung tâm Ishibe Machizukuri Center
Thứ 2 14:00~15:30(nhập môn ~ cơ sở
Thứ 3 17:30~19:00(trình độ trung cấp)
Thứ 4 10:00~11:30(Trình độ cơ sở)
➡ https://forms.gle/tSAN9V1eUSB9t9dV9

Hiệp hội quốc tế TP Konan
日语教室

■周六晚班
地点:水户街道建设中心
2022年4月2日 → 7月16日  周六
时间:18:30~20:00

➡ https://forms.gle/67swdfTMLahjYUpE7

■平日班

地点:石部街道建设中心

周一 14:00~15:30
(入门~初级班)
周二 17:30~19:00
(中级班)
周三 10:00~11:30
(初级班)

➡ https://forms.gle/Vg4FRFxV4VSSKs4u7

湖南市国际协会

日時2022/04/02 
場所 Địa điểm: Trung tâm Mito Machizukuri Center  Địa điểm: Trung tâm Ishibe Machizukuri Center
PDFPDFファイル
PDFPDFファイル