Hướng dẫn cửa sổ tư vấn tiếng Việt ベトナム語相談窓口のご案内

2023年10月26日 カテゴリー:お知らせ

■Tại Hiệp Hội Quốc Tế thành phố Konan, mỗi tháng 1 lần mở cửa sổ tư vấn tiếng Việt. Thứ 6 tuần 4 hàng tháng 8:30~17:00 (Ngày 27 tháng 11 (thứ 2)) Có thể hỏi tư vấn những khó khăn bằng tiếng Việt. Hỏi